TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  Bir Alt-Alan ve Yöntem Olarak Karşılaştırmalı Siyaset
  ( 2020) ELDEM, Tuba ;
  Bu makalenin amacı siyaset biliminin metodolojik çekirdeğini oluşturan karşılaştırmalı siyasetin tematik, işlevsel ve yöntemsel boyutlarını mercek altına alarak Türkçe dilindeki karşılaştırmalı siyaset literatürünün gelişimine katkı sunmaktır. Nitekim önemli birkaç ders kitabı (Kalaycığlu ve Kağnıcıoğlu 2014; Sayarı ve Bilgin 2016; Yayla 2014) ve iki çeviri kitap (Newton ve Deth, 2014; Lane, 2014) dışında Türkçe literatür oldukça kısıtlıdır. Bu makale bu konudaki eksikliğin giderilmesine katkı sunmak için karşılaştırmalı siyaseti, siyaset biliminin merkezi bir alt-disiplini olarak tanımlayarak diğer alt-alanlar ile ilişkisinin karşılaştırılması ile başlamaktadır. İkinci bölüm karşılaştırmalı siyasetin on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde siyaset biliminin bir alt-alanı olarak ortaya çıkmasından bu yana tematik gelişimini tarihsel bir perspektifle gözden geçirmektedir. Üçüncü bölüm, ‘neden karşılaştırmalıyız’ sorusuna eğilerek karşılaştırmalı siyasetin amaç ve işlevleri üzerinde durmakta, karşılaştırmalı siyasetin yöntem boyutuna odaklanan dördüncü bölüm, karşılaştırmalı siyasette kullanılan yöntemleri araştırılan vaka sayısına göre tek vaka (N=1), birkaç vaka (Küç
 • Item
  EL ŞEBAB’IN PROPAGANDA ARACI OLARAK COVID-19
  ( 2020) ÖZDEMİR, Özlem ; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ; Özlem ÖZDEMİR
  Bu çalışma, El Şebab’ın, küresel bir salgın hâline gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19’u propaganda aracı olarak nasıl kullandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Somali’de ilk COVID-19 vakasının 16 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından salgının ülke genelinde giderek yayılması, merkezi hükümetin diğer ülkelerde olduğu gibi birtakım tedbirler almasına neden olmuştur. Ancak, başarısız devlet olarak tanımlanan Somali’nin salgın ile mücadelesi oldukça zordur. Bunun en büyük sebebi El Şebab’ın hükümeti salgına karşı yetersiz ve ilgisiz göstermeye çalışması ve kendince önlemler almaya başlamasıdır. Merkezi hükümetin, virüsle mücadelede eyaletlerle iş birliğinin ve koordinasyonun yetersiz olması ve üst düzey devlet görevlilerinin de virüse yakalanması El Şebab’ın propagandasını güçlendiren bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Doğu Afrika Araştırma ve Stratejik Çalışmalar Merkezi’nin raporları ve medyaya yansıyanların betimlenmesine çalışılmıştır. Edinilen bulgular neticesinde, sömürgeleştirilen Somali halkını temsil ettiği ideolojisinden hareket eden örgütün, cihat ilanını meşrulaştırmak için işgalci Hristiyan ülkelerin virüsü yaydığı propagandasını yaptığı sonucuna varılmıştır.
 • Item
  ANTAKYA’NIN GELENEKSEL EVLERİNİN AVLU ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  ( 2019) BOZKURT, Selvinaz Gülçin ; Mühendislik Mimarlık Fakültesi / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ; Selvinaz Gülçin BOZKURT
  Yapıların orta kısmında yer alan, üstü açık ya da kapalı olabilen geniş bahçe açıklıklarına avlu denilmektedir. Türk mimarisinde avlular dışarıya kapalı, gökyüzüne açık mekanlar olup sosyal ve kültürel hayatın en önemli parçalarından biridir. Araştırmaya konu olan ve çoğu 18. ve 19. yy’a ait olan Antakya’nın avlulu evleri de bölgenin sosyokültürel hayatını yansıtan en önemli mekanlar olma özelliğindedir. Ancak bu özellikteki evlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Son yıllara kadar özgün niteliklerini büyük ölçüde koruyan bu evler, nüfus artışı ve çarpık kentleşmenin etkisiyle ya terk edilmiş, ya da büyük oranda yapısal değişikliklere maruz kalmışlardır. Yeni gelişmelerin geçmişi yok ederek, sağlıksız ve kimliksiz bir şekilde gelişiyor olması alan için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Antakya’nın kültürel birikiminin çağdaş yöntemlerle doğru araştırılması ve tespit edilmesi, çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle bu araştırma kapsamında, Antakya’nın geleneksel evleri ve avlu yapıları incelenmiş, avluların iklim ve sosyokültürel açıdan bölge halkı için akılcı çözümler sunan mekanlar olmasına rağmen, yapısal olarak yeterince korunamadığı kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada avlulu evlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, güncel kullanımda değerlendirilmesi ve günümüzde bu niteliklere sahip avlulu evlerin oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Item
  Investigation of the Synergic Effect of the Colistin/Sulbactam Combination in Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii complex Strains with Time-Kill and Checkerboard Methods
  (BILIMSEL TIP YAYINEVI, 2021) Kilbas, Imdat ; Hatipoglu, Huseyin ; Kilic, Umit ; Kahraman Kilbas, Elmas Pinar ; Koroglu, Mehmet ; Altindis, Mustafa ; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu / TIBBİ Laboratuar Teknikleri ; Elmas Pınar KAHRAMAN KILBAŞ
  Introduction: Infections caused by carbapenem-resistant Acinetobacter strains have become very common in recent years, and the most frequently used medicinal treatment is colistin. Combination treatments should also be applied to prevent development of resistance to colistin. This study examines the in vitro synergic effect of the colistin/sulbactam combination in carbapenem-resistant Acinetobacter strains with the time-kill and checkerboard methods.Materials and Methods: Twenty carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii-calcoaceticus complex strains, which were isolated from various clinical samples, were included in this study. Strains were identified with mass spectrometry, and antibiotic sensitivity results were determined with the VITEK 2® system. The in vitro effect and synergic activity of the colistin, sulbactam, and colistin/sulbactam combination on the carbapenem-resistant strains were determined using the time-kill and checkerboard methods. Seventeen strains were examined with the time-kill method, and twenty strains were examined using the checkerboard method. The fractional inhibitory concentration index of strains was calculated for detection of synergic effect.Results: Using the time-kill method applied on the colistin/sulbactam combination showed that the combination had a synergic effect on all 17 strains, while sulbactam alone did not have a bactericidal effect in the studied concentrations. When applying the checker-board method, it was determined that the colistin/sulbactam combination had a synergic effect on 17 of the strains (85%) and an additive effect on 3 strains (15%), sulbactam had a low effect alone (15%), and colistin was effective on all strains.Conclusion: Study results indicated that the colistin/sulbactam combination had a high level of synergic effect on all studied strains using both methods.
 • Item
  Prevalence of obesity in prepubertal and pubertal with Turkish population type 1 diabetes
  (SPRINGER JAPAN KK,, 2021) Ozkaya, Volkan ; Eren, Erdal ; Ozgen Ozkaya, Sebnem ; Denkboy Ongen, Yasemin ; Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik Bölümü ; Şebnem Özgen Özkaya
  To determine the prevalence of prepubertal and pubertal obesity in children and adolescents with type 1 Diabetes Mellitus (Type 1 DM). One hundred fifty children and adolescents aged 6–18 years with Type 1 DM who attended the Pediatric Endocrinology Polyclinic and were diagnosed with type 1 DM were included in the study. Tanner staging was used to estimate pubertal status. Age- and gender-specific body mass index (BMI) percentile between 85 and 95% was accepted as overweight and  > 95% as obese. It was determined that the overweight prevalence rates in children and adolescents with type 1 DM were 13.3% and the obesity rate was 14.3%. It was found that while the overweight prevalence rates (14.1%) were higher in males, the obesity prevalence was higher in females (19.0%). The obesity prevalence rates at the prepubertal and pubertal stages were found to be 17.1% and 13.8%, respectively. The obesity prevalence at the pubertal stage was higher in girls (22.4%) than boys (3.9%) (p < 0.05). The rates both of overweight and obesity in boys decreased from prepubertal to pubertal periods, while those rates increased in girls. Our results indicated that the obesity prevalence in prepubertal and pubertal children and adolescents with type 1 DM was higher compared to healthy peers in the literature. The authors believe that the risk factors for obesity in this population should be determined and obesity-prevention programs for diabetes should be prepared.